بدمینتونیست
پایگاه تخصصی آموزش بدمینتون


Click on icon for the translat BADMINTONIST to ENGLISH
تاریخ: برچسب:,
ارسال توسط رامین جلیلی، علیرضا ساعتچی، فرشاد جهانبانی

بعضی اوقات شما بعد از ورزش، احساس درد عضلانی می كنید. اگر شما چند روز پشت سر هم مسافتی را با سرعت یكنواخت و آهسته ای بدوید، هرگز سریع تر نخواهید دوید یا قوی تر نخواهید شد.

 

اگر هنگام برداشتن وزنه از زمین، احساس سوزش عضلانی كنید، آن را به زمین می گذارید، در نتیجه روز بعد احساس درد نخواهید كرد ولی قوی تر هم نخواهید شد.

 

هر نوع پیشرفتی در قوی كردن ماهیچه ها توسط فشار آوردن به آنها( ورزش شدید) و جبران مجدد آن( استراحت) حاصل می شود.

 

روزی كه شما به بیرون از خانه می روید و به شدت ورزش می كنید، باعث می شوید ماهیچه هایتان در طی ورزش احساس سوزش كنند. این سوزش نشان می دهد، عضلات شما در حال تخریب شدن هستند. روز بعد، احساس درد عضلانی می كنید، چرا كه ماهیچه ها تخریب شده اند و نیاز به بهبود مجدد دارند. دانشمندان این فرآیند راDOMS یعنی "درد عضلانی تاخیر یافته" می نامند.

 

حداقل 8 ساعت وقت لازم است تا این درد را احساس كنید. بعد از اتمام ورزش احساس می كنید قوی شده اید، ولی روز بعد، صبح كه از خواب بلند می شوید، عضلاتی كه ورزش كرده بودند، احساس درد می كنند.

 

قبلاً گفته می شد افزایش مقدار اسید لاكتیك در ماهیچه باعث این درد می شود، ولی هم اكنون معلوم شده است، اینگونه نیست. بلكه تخریب فیبرهای ( تارهای) عضلانی باعث ایجاد این درد می شوند.

 

نمونه برداری آزمایشگاهی از ماهیچه در روز بعد از ورزش شدید، نشان داد خونریزی و قطع اتصال فیلامان های ماهیچه( كه باعث نگهداری فیبرهای عضلانی می شود) در اثر سائیده شدن آنها بر روی هم در طی انقباض عضلانی، باعث ایجاد این درد می شود.

 

دانشمندان با اندازه گیری مقدار آنزیم ماهیچه ای بنامCPK ( كراتین فسفوكیناز) در خون، میزان تخریب عضلانی را تخمین می زنند

. CPKدر حالت عادی در ماهیچه وجود دارد ولی هنگام تخریب عضلات وارد جریان خون می شود. ورزشكارانی كه بیشترین افزایشCPK خون را بعد از ورزش دارا باشند، بیشتر احساس درد عضلانی خواهند داشت. بر این اساس، محققین نشان داده اند افرادی كه علی رغم احساس درد در هنگام ورزش، به عمل خود ادامه می دهند، در روز بعد بیشتر از سایر افراد احساس درد خواهند داشت.

 

بسیاری از افراد فكر می كنند اگر بعد از ورزش سخت و شدید، سرعت و شدت آن را كاهش داده و خنك شوند، این درد را نخواهند داشت. ولی اینطور نیست. خنك شدن باعث برداشت سریع اسیدلاكتیك از عضلات می شود، ولی همانگونه كه گفته شد مقدار اسید لاكتیك نقشی در ایجاد این درد ندارد.

 

همچنین كشیدن عضلات بعد از ورزش و انبساط آنها، درجلوگیری از این درد نقشی ندارد زیرا این درد در اثر انقباض فیبرهای عضلانی نیست، ولی اگر اینطور بود انبساط عضلات در كاهش درد نقش خواهد داشت.

 

درد عضلانی بعد از ورزش شدید بایستی به صورت یك راهنما برای انجام تمرینات ورزشی در نظر گرفهت شود.

 

اگر هنگام ورزش شدید در یك روز در ماهیچه هایتان احساس سوزش كردید، دیگر ورزش را ادامه ندهید تا آنها كاملاً آسیب نبینند و مجدداً بعد از مدتی با سرعت و شدت كمتری آن را شروع كنید تا احساس سوزش كنید. این عمل را به همین ترتیب انجام دهید تا احساس كنید عضلاتتان سفت شده اند، سپس ورزش را برای آن روز تمام كنید.

 

روز بعد بسته به اینكه عضلات شما چقدر درد می كنند، می توانید با سرعت آهسته، ورزش را ادامه دهید تا اینكه اصلاً ورزش نكنید.

 

ولی هرگز روز بعد آنقدر ورزش نكنید تا دوباره احساس سوزش عضلانی كنید، بلكه بایستی چند روزی به آرامی ادامه دهید تا این احساس درد در شما كاملاً از بین برود.

 

بیشتر ورزشكاران یك روز ورزش شدید می كنند و بعد از آن تا هفت روز به آهستگی و خیلی ملایم به ورزش خود ادامه می دهند و مجدداً بعد از هفت روز، یك روز به سختی ورزش می كنند.

 

برای راهنمایی شما، چند نمونه از فعالیت ورزشكاران حرفه ای را بیان می كنیم:

 

- دوندگان جهانی دوی ماروتن  ، فقط 2 بار در هفته با شدت و سرعت زیاد می دوند.

 

- قهرمانان وزنه بردار در مدت 2 هفته، فقط یك مرتبه وزنه های خیلی سنگین را بلند می كنند.

 

- ورزشكاران حرفه ای پرش ارتفاع، یك بار در هفته تا ارتفاع خیلی بالا می پرند.

 

- پرتاب كننده های وزنه، فقط یك بار در هفته، تا مسافت های طولانی وزنه پرتاب می كنند.

 

در كل بایستی گفت تمرینات ورزشی بایستی بصورت چرخشی، یك روز با شدت و بعد از آن مدتی استراحت برای بهبود همراه باشد.

 

نیره ولدخانی- كارشناس تغذیه تبیان

 
تاریخ: برچسب:,
ارسال توسط رامین جلیلی، علیرضا ساعتچی، فرشاد جهانبانی

تاثیر موسیقی در ورزش و تمرینات ورزشی


 

نويسنده: حسین رحمن نژاد

 

 

مقالة حاضر حاصل شش سال تحقیق دورة دکترای نویسنده است که طی آن استنباط گردیده که موسیقی مناسب (صحیح) میتواند تأثیر زیادی بر ورزش و انجام تمرینات ورزشی داشته باشد. باعث خوشحالی نویسنده خواهد بود که مربیان و ورزشکاران را در یافتههای خود شریک گرداند.

چگونه موسیقی به اعمال ورزشی کمک میکند؟
 

با بررسی این حوزه و بر اساس مطالعات تحلیلیِ انجامگرفته در دانشکده، آشکار میگردد که موسیقی ممکن است به چهار طریق به انجام ورزش و تمرینات ورزشی کمک نماید.
اول، در طول تمرینات منظم مانند دویدن، موسیقی میتواند توجه ورزشکار را محدود و درنتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند. این تکنیکی است که بسیاری از دوندگان ماراتن و ورزشکاران ورزشهای سهگانه به آن بهعنوان مسئلهای مهم و مجزا مینگرند.
دوم، موسیقی میزان برانگیختگی شخص را تغییر میدهد و بنابراین بهعنوان شکلی از تحریک که اهمیت زیادی در مسابقات دارد، مورد استفاده قرار میگیرد یا بهعنوان مسکّنی برای فرو نشاندن اضطراب ورزشکاران تلقی میگردد. یکی از عوامل مؤثر، تولید کاستهای صوتی است که ترکیبی هستند از موسیقی محرک و آثار کلامی که به مثابة راهکاری برای ایجاد اعتماد به نفس تلقی میگردند. همچنین نویسنده از موسیقی آرامبخش همانند پسزمینهای در تکنیکهای آرامشبخش استفاده میکند، که از طریق آموزشهای کلامی عموماً به کار گرفته شدهاند.
سوم، موسیقی میتواند به دلیل وجود تشابهاتی بین ریتم و حرکات بدن انسان مفید واقع گردد. بنابراین تطابق موسیقی با ورزش، همواره افزایش راندمان شرکتکنندگان در تمرینات ورزشی را نمایان ساخته است.
چهارم، در ارتباط با نکتة قبلی، خصوصیات ریتمی موسیقی از الگوهای مهارتهای فیزیکی تقلید مینماید، بنابراین موسیقی قادر است اکتساب مهارتهای حرکتی را افزایش داده و محیط آموزشی بهتری را ایجاد نماید. برای اثبات مدعی شواهدی در ورزشهای ژیمناستیک و شنا ارائه شده است.

انتخاب موسیقی صحیح:
 

تحقیقات اخیر نشان میدهد که چهار عامل مهم و تأثیرگذار در خصوصیات برانگیزندة موسیقی وجود دارد. ▪ اول، به این علت که مردم به عکسالعمل نشان دادن نسبت به محرکهای ریتمیک، تمایل نهفتهای دارند. در حقیقت پاسخ ریتمیک به موسیقی، نهفتهترین عامل است.
دوم، جنبههای هارمونیک و ملودیک موسیقی، اجرای شنونده را شکل میدهد و بر حالات روحی وی تأثیر میگذارد.
سوم، مشخصة فرهنگیِ موسیقی از طریق پرورش فرهنگی ـ اجتماعی و موسیقیای که شخص قبلاً در معرض آن بوده، بر پاسخ شنونده تأثیرگذار خواهد بود.
چهارم، عامل ارتباط که مربوط میشود به ارتباطات موسیقایی مفرط که توسط موسیقی برانگیخته شدهاند؛ به این معنی که صدا میتواند باعث ایجاد اصوات دیگری شود که فعالیتهای فیزیکی را خلق میکند. پاسخ ریتمیک و فاکتورهای موسیقایی در درونِ طبیعت موسیقی وجود دارد، حال آنکه تأثیرات فرهنگی و عوامل ارتباطی نسبت به موسیقی، عوامل خارجی محسوب میگردند.

نتیجه:
 

موسیقی اغلب منبعی بکر برای انگیزش و الهام گرفتن در ورزش و تمرینات ورزشکاران محسوب میشود. یکی از مهمترین نکات که باید به یاد داشته باشیم این است که سلیقة موسیقایی در واقع امری بسیار شخصی است و به همین دلیل از توصیه برای انتخاب نوع موسیقی پرهیز شده است زیرا این مسئله کاملاً بستگی به تصمیم شخص دارد. به هر حال اکنون شما باید نسبت به عواملی که گوش فرا دادن به موسیقی در امر ورزش را ارزشمندتر میکند، هوشیارتر باشید. .

منبع : راسخون
تاریخ: برچسب:,
ارسال توسط رامین جلیلی، علیرضا ساعتچی، فرشاد جهانبانی

تا حالا در مورد حروفی که روی راکتتون نوشته شده فکر کرده بودید ؟

در این بخش می خواهیم شما را در مورد دو قسمت از برچسب های روی راکت که توسط کمپانی تولید کننده بر روی راکت چسبانده می شود راهنمایی کنیم .

همانطور که در شکل  زیر می بینید این برچسب شامل چهار قسمت زیر می باشد که به ترتیب آن ها را برای شما توضیح می دهیم .

۱. حرف u : یک علامت اختصاری می باشد که محدوده وزن راکت را به ما نشان می دهد و به صورت زیر می باشد :

1U= 95-100 gr ; 2U= 90-95 gr ; 3U= 85-89 gr ; 4U= 81-84 gr ; 5U=75-80 gr

 پس : 1U >2U >... >5U

۲ . حرف G : این علامت محیط یا همان کلفتی دسته راکت را به ما نشان می دهد که بسته به مارک راکت متفاوت است و ما بسته به بزرگی دستمان میتوانیم سایز دلخواه دسته راکت را انتخاب کنیم. 

- مثلا در راکت های مارک yonex به صورت زیر می باشد :

G1= 3 1/8 inch ;G2 = 3 2/8 inch ; G3= 3 3/8 inch  ; G4= 3  4/8 inch ;G5= 3  5/8 inch

 - در راکت های مارک HEAD به صورت زیر می باشد :

G0= 3  1/8 inch ; G1= 3  2/8 inch ; G2 = 3  3/8 inch ; G3= 3  4/8 inch


به طور مثال G4 را به صورت واضح تر و تبدیل شده آن به سانتیمتر ( هر اینچ = 2.54 سانتیمتر ) توضیح می دهیم : 

G 4 = ( 3  4/8 ) * 2.54 = 8.89 cm

عددی که بدست می آید فاصله وسط دست تا بالای انگشت انگشتری را به ما می گوید 

برای بدست آوردن سایز مناسب راکت شما می توانید از فرمول زیر نیز استفاده کنید :

     Gs (grip circumference in or cm) = h (in or cm) × 0.74

مثلا اگر h دست شما 12.2 بود Gs برابر با 9 می شود و باید G3 را انتخاب کنید

اگر G دلخواه شما در بازار نبود میتوانید از G پایین تر با 2 گریپ روی هم بهره ببرید. 

۳ . lbs 17 ~ 22  هم به معنی این می باشد که در هنگام زهکشی راکت ، قدرت زهکشی را بین ۱۷ تا ۲۲ پوند به دستگاه بدهید.

 

به عکس زیر هم توجه کنید

تا حالا به حروف PBSI که روی تمامی راکت های یونکس درج می شود فکر کرده بودید ؟

معنی این حروف به شرح زیر می باشد :

PBSI = The Badminton Association of Indonesia or PBSI (Indonesian: Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia

ساده تر بگم : شرکت یونکس با این آرم نشان داده که اسپانسر پر و پاقرس تیم بدمینتون اندونزی می باشد.

با این آرم شما می توانید از تقلبی یا تقلبی نبودن راکت نیز آگاهی پیدا کنید به صورتی که در راکت های تقلبی این آرم کیفیت پایینی داشته و پر های پایین آرم به صورت تو پور و سیاه می باشد
تاریخ: برچسب:,
ارسال توسط رامین جلیلی، علیرضا ساعتچی، فرشاد جهانبانی

گاهی پیش می آید که از شدت و صدای عجیب ضربه خودتان تعجب می کنید که با تلاش کم نتیجه بسیار بالائی گرفته اید ؟!! آن موقع شما به منطقه حساس راکت ضربه زده اید!

 بازیکنان حد متوسط فقط گاهی می توانند از این منطقه حساس راکتشان استفاده کنند ولی بازیکنان حرفه ای یاد گرفته اند که فقط به این نقطه ضربه بزنند. اگر شما به راکت آنها توجه کنید مشاهده میکنید که ُفقط یک ناحیه از راکت آنها دچار فرسودگی زه شده است، این همان منطقه حساس میباشد . مناسب ترین منطقه ضربه در صفحه راکت جائی است که بعد از زدن توپ احساس خوبی بشما دست می دهد .
مطلوبترین محل ضربه در صفحه راکت یک نقطه نیست بلکه محدوده ایست که با آن ضربات قوی و قابل پیش بینی زده می شود. شکل و اندازه آن در راکت های مختلف کمی فرق می کند. صفحه راکت رامثل یک
سیبل هدف گیری تصور کنید، زدن در وسط خال از همه سخت تر است اما بیشترین رضایت را فراهم می کند .

مطلوبترین محل ضربه شامل دو نقطه دقیق و مشخص است . نقطه ای که زدن توپ در آن راحت ترین است و نقطه ای که بیشترین نیرو را تولید می کند . این نقطه با هم فاصله دارند و بهترین محل ضربه در صفحه راکت جائی است که در تماس با توپ در عین راحت بودن ، قدرت زیاد می دهد . در ضربه ، نیروی ناگهانی (shok) در یک نقطه خاص تولید می شود ،، نزدیک وسط آن، این نیرو به دست منتقل نمی شود و هر چه تماس دورتر از این نقطه باشد نیروی بیشتری به دست باز می گردد.

مثلا در یک راکت ثابت، قویترین نقطه صفحه راکت، توپ را با 65درصد انرژی اش باز می گرداند، هر چه از این نقطه دور شویم توپ با انرژی کمتری باز می گردد. حاشیه منطقه حساس، توپ را با انرژی 35درصد باز می گرداند و کمتر از آن ضربه غیر موثر محسوب می شود .

                           
شکل واندازه دقیق منطقه حساس راکت، نسبت به تنش (کشیدگی) زه ها تفاوت می کند . ولی درون آن ۳ منقطه خاص قرار دارند:

۱. منقطه ای که بیشترین قدرت را به توپ منتقل می کند. ( کمی بالاتر از مرکز ) 

۲. مرکز صفحه راکت یا زه 

۳. منقطه ای که کمترین انرژی را به دست منتقل می کند. ( کمی پایین تر از مرکز ) 
تاریخ: برچسب:,
ارسال توسط رامین جلیلی، علیرضا ساعتچی، فرشاد جهانبانی

 خیلی از بازیکنان بدمینتون از نظر جسمانی خوب هستند٬ اما از لحاظ روانی قوی نیستند.

یک بازیکن بدمینتون میتواند همه ی عوامل تناسب بدنی٬ قدرت٬ سرعت و مهارت را داشته باشد٬ اما بدون حضور روحیهی قوی از نظر روانی میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.

دوندگان ماراتون مثالهای خوبی هستند. معمولا بیشتر دوندگان ماراتون در طول یک مسیر ۴۲ کیلومتری٬ در ۱۲ کیلومتر پایانی به انتهای ظرف انرژیشان میرسند. اما توان روانی قویشان به آنها اجازه میدهد با همان قدمها تا پایان مسیر به دویدن ادامه دهند٬ با اینکه قبلا انرژیشان تخلیه شده است. حتی بعضی از دوندهها سرعت خود را افزایش میدهند تا به خط پایان برسند. دوندگان ماراتون این روش را "Hitting the wall" مینامند؛ یعنی هل دادن تا انتها.

حتی Tan Yee Khan افسانه ای از مالزی این روش را بکار می برد. این روش باید توسط بازیکنانی که میخواهند یک قدم در بازیشان پیشرفت کنند به کار گرفته شود. چه در بازی و چه در طول تمرین٬ بازیکنان باید توجهشان را به این نکته حفظ کنند و بدنشان را تا انتها هل دهند. یک مسابقه ممکن است زمان بیشتری به طول بیانجامد.

یک بازیکن خوب یا به عبارت دیگر یک بازیکن مطرح بدمینتون بدون یک مبارزه فرو نخواهد نشست و باید تا آخرین امتیاز٬ گامها و دقت ضربه هایش را حفظ کند؛ هرقدر که بازی طول بکشد. اینجاست که قوای روحی نقش بزرگی ایفا میکند.

شما میتوانید بازیکن خیلی ماهر و تندرستی باشید٬ اما اگر با حریفی مواجه شوید که دارای استقامت بالا و روح مبارزه طلبی باشد٬ به احتمال زیاد مسابقه را خواهید باخت٬ اگر توان هل دادن خود را هنگامی که خسته میشوید نداشته باشید. نمونه های فراوانی وجود دارند که بازیکنانی که از نظر روحی و احساسی به اندازه ی کافی قوی نبودند٬ به علت خستگی تمرکزشان را از دست دادند و به راحتی در بازی تسلیم شدند.

گاهی اوقات شما میتوانید در بازی پیشتاز باشید٬ مثل رسیدن به امتیازهای گیم و امتیازهای مسابقه٬ و پیشاپیش به پیروزی فکر میکنید. این نباید برای یک بازیکن عادت باشد. زیرا اگر به حریف با روحیه ای برخورد کنید٬ ممکن است بازی را از دست دهید. شاید ۱۴-۰ یا ۱۹-۱۰ از حریفتان پیش باشید٬ اما بدون توجه به اینکه چقدر جلو هستید٬ تمرکزتان را تا وقتی که مسابقه تمام شود حفظ کنید.

قبل از اينکه بازيکن بدمينتون مسابقه اي را شروع کند، آرام و پايدار به نظر مي آيد، اما همين که وارد زمين ميشود، فشار عصبي شروع به ظاهر شدن ميکند و ناگهان احساس ناآرامي به بازيکن دست ميدهد. به نظر مي آيد زماني که براي تمرين صرف شده بود کافي نبوده است.

عصبانیت بر تمام هيجانات غالب ميشود و بازيکنان به خود مي گويند که دارند بازي را مي بازند. در اين زمان همه چيز غلط پيش ميرود. اما اين يک رفتار کاملا طبيعي است. قرار گرفتن در اين حالت براي بازيکني که اولين مسابقه ي يک تورنمنت را آغاز ميکند، کاملا طبيعي است، مخصوصا اگر اين اولين رقابتي باشد که او تجربه مي کند.

وجود فشار عصبي در يک بازي ميتواند به قيمت باختن آن تمام شود. وقتي بازيکن فشار عصبي را احساس ميکند، قادر نيست تمام کارايي اش را ارائه دهد. ضربه ها نمي توانند برگشت داده شوند.

اشتباه هاي بي اختيار از وي سر ميزند. ضربان قلب تندتر از معمول و در مقايسه با جلسات تمريني عادي بازيکن خيلي زود احساس خستگي ميکند. همه ي اينها به سبب آشفتگي اعصاب است. نکات اندکي وجود دارند که شما ميتوانيد اين قبيل فشارهاي عصبي را در بازيتان کاهش دهيد.

 

۱. تسليم نشويد و قبل از بازي به خود نگوييد که بازي را مي بازيد.

۲. به خودتان مطمئن باشيد. اجازه ندهيد اعتبار حريف در شما ترس ايجاد کند. اگر او در بدمينتون مشهورتر است، اين بيشتر بايد الهامبخش پيروزي براي شما باشد، چنان که از هر طرف فشاري روي شما نيست، زيرا همه شما را فرد از پيش بازنده ميدانند.

۳. خودتان را از نظر روحي آماده کنيد و شب قبل از مسابقه به تواناييهايي که در شما هست فکر کنيد. اين اعتماد به نفس شما را بالا ميبرد و اجازه ميدهد روي تواناييهايي که براي بردن و غلبه بر حريف داريد، متمرکز شويد.

۴. هميشه روي بازي تمرکز کنيد و نه آنچه ديگران ميگويند. نگذاريد ديگران با گفتن اينکه بردن کسي که از شما برتر است، غيرممکن است، در شما تأثير بگذارند. هيچ چيز در اين دنيا غيرممکن نيست.

۵. لحظه اي که قدم به زمين بازي مي گذاريد، به چيزي که ميخواهيد بدست آوريد مصمم باشيد. به اهدافي که داريد مطمئن باشد و در جهت آن تلاش کنيد.

۶. کاري را انجام دهيد که بتوانيد قبل از بازي ريلکس شويد. مثلا گوش دادن به موزيکي که مي تواند شما را آرام کند و اعصابتان را تسلي بخشد، يا خنده يا شوخي با دوستانتان.

گاهی اوقات وجود عصبانیت درون زمین بدمینتون به کلی بد نیست. همه ی چیزهای بد٬ بد نیستند٬ بطوریکه شما میتوانید تأثیرات منفی را به امواج مثبت تبدیل کنید. این شیوه ی نگاه کردن شما به چیزهاست.

وجود عصبانیت در بعضی افراد باعث ترشح آدرنالین زیاد می شود که میتواند آنها را به سمت پیروزیشان هدایت کند٬ اما اگر بازیکنی قادر به کنترل آن اعصاب نباشد و آن را واگذارد٬ پیش از شروع بازی نصف قافیه را باخته است. فشار عصبی قبل از بازی چیزیست که هر کس در طول زندگی وقتی اولین رقابتش را بازی میکند آن را تجربه می کند. حذف فشارهای عصبی برای هر بار که پا به زمین مسابقه میگذاریم غیرممکن است.

بهبود بخشیدن این نیست که چگونه فشار عصبی را حذف کنیم٬ بلکه به معنای چطور درست اداره کردن آن است و اینکه چگونه از آن برای کمک به خودتان استفاده کنید
ارسال توسط رامین جلیلی، علیرضا ساعتچی، فرشاد جهانبانی

توانایی و قدرت در دستگاه تنفسی یک بازیکن بدمینتون بیش از هر عاملی اهمیت دارد، در بازی بدمینتون  با حرکات فوق سریع و استفاده بسیار زیاد از قوای ذهنی برای تصمیم گیری لحظه ای روبرو هستیم و گاه امتیازات رالی های طولانی را (بخصوص در بازی تک نفره) فقط و فقط بخاطر تنگی نفس مقطعی از دست می دهیم و تقویت سیستم تنفسی الزامیست، در این مطلب قصد داریم با اریه مطالب مفید در این زمینه شما بدمینتونیست های عزیز را به انجام تمرینات تنفسی تشویق کنیم، به طور كلي زماني كه عضلات تنفسي خسته مي‌شوند، بدن براي حفظ جان خود از واكنشي به نام دزدي يا سرقت استفاده مي‌كند. در اين واكنش بدن خود را از عضلات محيطي (نظير عضلات دست‌‌ها و پاها) سرقت مي‌كند و آن را به سمت عضلات تنفسي مي‌فرستد تا به اين طريق، عضلات تنفسي، خون بيشتري در اختيار داشته باشند و بهتر عمل كنند. در اصل بدن ترجيح مي‌دهد كه براي راحت‌تر نفس كشيدن، عضلات كششي را در اولويت از نظر خون‌رساني قرار دهد. پس عضلات دست‌ها، بازوها و پاها دچار كم خوني مي‌شوند كه همين كم خوني و به دنبال آن محروميت از اكسيژن و مواد غذايي موجب تضعيف اين عضلات مي‌شود. تقويت عضلات تنفسي باعث مي‌شود كه اين عضلات طي ورزش خسته نشوند و اين چرخه كه در نهايت به خستگي عضلات اندام‌ها منجر مي‌شود، به راه نيفتد.

ورزش‌هاي تقويت كننده عضلات تنفسي، ۳۰ دقيقه در روز و پنج روز در هفته صورت مي‌گيرند. اين مطالعه نشان داد كه تنها چهار هفته ادامه اين ورزش‌ها مي‌تواند به طور قابل توجهي توانايي‌هاي ورزشكاران را افزايش دهد. اين ورزش به وسيله دستگاه خاصي صورت مي‌گيرد و طي آن چند بار حبس نفس و هر بار به مدت ۱۰ ثانيه انجام مي‌شود و بين آنها دوره‌هاي ۹۰ ثانيه‌اي استراحت قرار داده مي‌شود. هر هفته طول مدت دوره استراحت ۱۰ ثانيه كوتاه‌تر مي‌شود و بر مدت دوره‌هاي حبس نفس اضافه مي‌شود. در انتهاي هفته چهارم، آزمايش قدرت تنفس نشان داد كه توانايي‌هاي تنفسي ورزشكاران به طور قابل توجهي بالا رفته بود. جالب اينجا بود كه اين ورزشكاران در مسابقات و تمرينات نيز قابليت بهتري از خود نشان دادند.

عوامل مؤثر در تنفس

 

۱)     ظرفيت ريه‌ها

براي دم و بازدم هرچه بهتر، بايد از ظرفيت ريه‌هاي خود، حداكثر استفاده را ببريم. عمل تنفس با انبساط و انقباظ عضلات بين دنده‌هاي خارجي و عضله ديافراگم انجام مي‌شود. اگرچه ريه انسان عضوي تمرين‌پذير نيست! اما مي‌توان از ظرفيت موجود، حداكثر استفاده را نمود. براي اين‌كار، تمرين دم عميق از ناحيه شكم و بازدم كامل را هر روز انجام دهيد. دويدن آرام نيز روش خوبي براي افزايش بهره‌روي از ظرفيت ريه‌ها است.

۲)     ميزان هموگلوبين بدن

در خون انسان، سلول‌هايي به نام گلبول‌هاي قرمز وجود دارد که حامل اکسيژن مورد نياز سلول‌‌ها مي‌باشند. آهن نقش مهمي در ساختن گلبول‌هاي قرمز خون و در حمل اکسيژن دارد. بنابراين آهن يكي از عوامل مهم در تنفس و اكسيژن‌رساني است و در استقامت و تنفس يك ورزشكار تكواندو، (به‌خصوص در مسابقات) بسيار مؤثر مي‌باشد.

۳)     غلظت خون

افزايش غلظت خون، موجب كندي حركت خون در رگ‌ها شده و ضمن كاهش سوخت‌رساني به سلول‌هاي بدن، فشار مضاعفي نيز به قلب و عروق وارد مي‌سازد.

۴)     درصد اكسيژن موجود در هوا

ورزش در هواي آزاد به تنفس سالم كمك مي‌كند. پياده‌روي و كوه‌نوردي از بهترين ورزش‌هايي هستند كه در هر شرايط و سني قابل اجرا مي‌باشند. لازم است به تمام مربيان و ورزشكاران عزيز خاطر نشان شود كه به تهويه و گردش هواي سالن‌هاي ورزشي، رساندن اكسيژن و تخليه دي‌اكسيد كربن و بوي عرق، توجه زيادي داشته باشند و از اين مهم غفلت ننمايند. در سالن‌هاي ورزشي با تهويه نادرست، كمبود اكسيژن سبب كاهش كارايي و خستگي زودرس ورزشكاران مي‌گردد. شما هم به راحتي مي‌توانيد بين تمرين در سالن‌هاي با تهويه خوب و سالن‌هايي كه در زيرزمين‌هاي بدون تهويه مي‌باشند، از لحاظ استقامت، سطح يادگيري و هوشياري ورزشكاران مقايسه به‌عمل آوريد.

 
تاریخ: برچسب:تنفس,بدمینتون,
ارسال توسط رامین جلیلی، علیرضا ساعتچی، فرشاد جهانبانی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي بدمینتونی
امکانات جانبی
ورود اعضا:

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 37
بازدید هفته : 104
بازدید ماه : 310
بازدید کل : 32323
تعداد مطالب : 31
تعداد نظرات : 29
تعداد آنلاین : 1